STEAM veikla

STEAM veikla

„Pėdutės“ lopšelyje-darželyje taikoma STEAM ugdymo metodika, tačiau ką ši sąvoka reiškia.

Ugdyme taikome STEAM veiklos metodą, kuris leidžia pritaikyti ugdymo procesą smalsiems vaikams, atsižvelgti į jų poreikių įvairovę, įgimtus talentus skatinti juos veikti pagal polinkius ir interesus.

Vaikai kviečiami eksperimentuoti, tyrinėti ir vieną pasirinktą temą išanalizuoti skirtingų dalykų kontekste.

Steam ugdymas

Lietuvoje šis ugdymas dar yra naujas tiek švietimo bendruomenei, tiek tėveliams. STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų, inžinerijos, technologijų,  meno, dizaino ir matematikos sritis. STEAM ugdymo metodas paremtas vaikų kūrybiškumo skatinimu. Veikla formuoją mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus.

STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis šias sritis:

  • Science – mokslas, 
  • Technology – technologijos, 
  • Engineering – inžinerija, 
  • Arts – menai ir kūryba
  • Math – matematika

 

100-zuikic5b3-logo_w

"100 zuikių" STEAM pamokų ciklas