Kodėl mes?

Kodėl verčiau rinktis privatų darželį

 • Branginame kiekvieno vaiko unikalumą
 • Skatiname vaikus eksperimentuoti ir patiems atrasti pasaulį, tokiu būdu atrandant savo stipriąsias puses
 • Priimame vaikučius nuo 8 mėn.
 • Ugdymas vyksta pagal ankstyvojo ir ikimokyklinio ugdymo programą
 • Nuolat dalyvaujame mokymuose ir keliam kvalifikaciją
 • Turime Specialųjį pedagogą ir logopedą
 • Įvairiapusė ir subalansuota mityba

Misija, Vizija

Misija: kartu su šeima ir pedagogais kurti palankias sąlygas kiekvieno vaiko ugdymosi poreikiams tenkinti: gerai savijautai, veiklų įvairovės parinkimas padedantis vaiko savarankiškumo vystymuisi, sėkmingam ugdymuisi. 

Vizija: draugiška vaiko poreikiams, efektyviai dirbanti, atvira edukaciniams pokyčiams ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kuri prisiima atsakomybę už ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą ir tikslų įgyvendinimą, rezultatus. 

Tikslas: padėti vaikui įgyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus mąstymo ir bendravimo įgūdžius. Lavinti aplinkos ir savo šalies pažinimo, kūrybiškumo ir  mokėjimo mokytis pagrindus. Pelnyti vaikų ir šeimos pasitikėjimą, pagarbą ugdant vaikučius.

Vertybės

Privataus vaikų darželio privalumai

 • Vaiko teisė į laiminga vaikystę
 • Vaiko gerovė
 • Tolerancija
 • Kokybiškas ugdymas
 • Pozityvus, konstruktyvus bendradarbiavimas, partneriški santykiai: vaikas-šeima-pedagogai
 • Pagarba ir pasitikėjimas

SVEIKA GYVENSENA

KOKYBIŠKAS IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

PUIKI VAIKO EMOCINĖ IR PSICHOLOGINĖ SAVIJAUTA

Filosofija

Kiekvienas vaikas unikalus. Klausimas, kaip tai atskleisime? Mąstykime, jauskime, kaip vaikai. Tokiu būdu, geriau suprasime, mažųjų poreikius. Bus lengviau suprasti ir priimti vaiko  charakterio ypatumus, pamatyti vaiko stipriąsias puses ir gebėjimus.

Registracija į darželį

  *Pedutes.lt Privatumo politika rasite čia